ACER EUROPEAN SCHOOLNET NETBOOK PILOT


Six countries (France, Germany, Italy, Spain, Turkey and the United Kingdom) are participating in the Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot in schools. Netbooks are a rapidly evolving category of small, light and inexpensive laptop computers suited for general computing and accessing web-based applications.
Despite netbooks still being a new phenomena in educational settings, there are several projects around the world where each learner has a personal computer, allowing for one-to-one pedagogy. Netbooks facilitate more engaging and motivating learning anywhere anytime, offering a wide range of collaborative opportunities.
The pilot is interested in exploring how the introduction of netbooks and one-to-one pedagogy in schools could change the processes involved in teaching and learning.
This pilot aims at understanding and documenting how learners and teachers can use netbooks in various educational contexts:
  • Place: in school vs. out of school use
  • Context: individual use vs. collaborative use
  • Purpose: educational use vs. leisure use

ACER AVRUPA OKULAĞI NETBOOK PİLOT


Okullarda Acer-European Schoolnet Eğitici Netbook Pilot Uygulamasına altı ülke katılıyor. Netbooklar, genel bilgisayar uygulamaları ve web tabanlı uygulamalara erişim için küçük, hafif ve pahalı olmayan, hızla değişen bir dizüstü bilgisayar türü.
Netbook’ların eğitim ortamlarında hala yeni bir olgu olmasına karşın, her öğrenciye bir bilgisayarın düştüğü bire bir eğitime olanak tanıyan çeşitli projeler tüm dünyada bulunuyor. Netbook’lar, sundukları geniş birlikte çalışma fırsatı sayesinde, her yerde her zaman daha sürükleyici ve motive edici bir öğrenime olanak tanıyor.
Pilot uygulama, netbook’ların eğitime katılmasıyla okullarda bire bir eğitim sağlanmasının öğretme ve öğrenme süreçlerini nasıl değiştirebileceğini incelemeyi amaçlıyor.
Bu pilot uygulama, öğrencilerin ve öğretmenlerin netbook’ları farklı eğitim bağlamlarında nasıl kullanabileceğini anlamayı ve belgelemeyi hedeflemektedir:
  • Yer: okulda kullanım ve okul dışında kullanım
  • Bağlam: bireysel kullanım ve işbirliği içinde kullanım
  • Amaç: eğitim amaçlı kullanım ve eğlence amaçlı kullanım


A scene from our project class / Proje sınıfımızdan bir görünüm:İngilizce dersi örnek senaryo:

Matematik dersi örnek senaryo:

Fen ve Teknoloji dersi örnek senaryo:


Dönem sonu faaliyet raporumuz:

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARIMIZ (OUR WORKS IN 2011-2012 ACADEMIC YEAR)


**English Class Works** - İngilizce Dersi Çalışmalarımız


Türkçe Dersi Çalışmalarımız/Turkish Class Works:

Asude Durmuş- fiilimsiler

Ecem Kuş-fiilimsilerBerna Ergen-cümlenin öğeleri

Fatmahan Güler-ses bilgisiFen ve Teknoloji Dersi Çalışmalarımız/ Science Class Works:

Asude Durmuş- hal değişimleri

Asude Durmuş- frekans

Ecem Kuş-besin zinciri

Berna Ergen-ses